Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Arbejdsgarantier
En arbejdsgaranti bruges ofte i forbindelse med større byggearbejder. Arbejdsgarantien gives overfor bygherre, som sikkerhed for en økonomisk kompensation fra håndværker eller entreprenør, hvis arbejdet ikke udføres som aftalt.
 
Er arbejdsgarantien indgået mellem erhverdrivende, bliver der i garatiens tekst som hovedregel henvist til AB 92. AB 92 er et friviiligt regelsæt, som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør. Regelsættet er almindeligt anerkendt af byggeriets parter.
 
Fordele ved garantien med AB 92
  • reglerne er kendt af begge parter
  • bygherre får mulighed for at kræve dækning under garantien
  • entreprenøren opnår sikkerhed for at bygherres betalinger sker i henhold til den aftalte rateudbetalingsplan
  • både bygherre og entreprenør undgår at binde likviditet til kontant sikkerhedsstillelse
Garantiforløb
Ifølge AB 92 skal garantistillelsen være på 15 procent af entreprisesummen. Når byggeriet er færdigt og godkendt nedskrives garantien i første omgang til 10 procent af entreprisesummen. Et år efter byggeriets afslutning nedskrives garantien til 2 procent af entreprisesummen. Fire år herefter bortfalder garantien helt. Før hver bedskrivning har bygherre mulighed for at påpege fejl og mangler.
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 
 

Kontakt afdeling