Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Remburs
En remburs er en betinget garanti, som købers bank stiller på købers vegne. Formålet med rembursen er at imødegå to modsatrettede interesser:
 • at sælger først ønsker at sende sin leverance, når der er sikkerhed for betalingen
og
 • at køber først ønsker at betale for en vare, når der er sikkerhed for, at leveringen vil ske som aftalt.
Rembursen er som nævnt betinget. Når garantien er betinget, vil betalingen først blive frigivet til sælgers bank, når sælger opfylder alle vilkår og betingelser i rembursen fuldt ud.
 
Fordele ved remburs
 • Levering og betaling kobles sammen
 • Ingen risiko for manglende betaling
 • Pengeinstituttet står so ansvarlig for at betalingen vil ske
Betingelser
Rembursen indeholder en række betingelser og vilkår, der skal være opfyldt, før der kan ske betaling. Det vil typisk være en række dokumenter:
 • faktura
 • pakkeliste
 • certifikater
 • forsikringspolice (Når sælger tegner forsikring)
 • forsendelsesdokumenter
 • tolddokumenter
Rembursen vil desuden indeholde en række informationer om tidsfrister, der skal overholdes. Sidst men ikke mindst indeholder rembursen en beskrivelse af, hvordan omkostningerne skal fordeles mellem køber og sælger.
 
Overdragelse af remburs til underleverandør
Får virksomheden sinevarer fra en underleverandør og sker der direkte levering fra underleverandør til kunden, kan underleverandøren sikre sin betaling ved at rembursen gøres transferabel. Det bliver dermed underleverandøren, der skal opfylde kravene i rembursen, og sælger kommer alene til at modtage betaling for sin fortjeneste på handlen
 
I praksis sker der det, at underleverandørens faktura erstattes af sælgers faktura til kunden inden rembursens dokumenter præsenteres for kunden. Sælgers fortjeneste bliver dermed ikke synlig for kunden.
 
Generelle regler
Remburser er underkastet "Ensartede regler og sædvaner vedrørende remburser 1993 revision", Det internationale Handelskammer publikation nr. 500. Det betyder, a det er de samme regler, der gælder for remburser uanset hvilket land virksomhederne i handlen kommer fra.
 
Vi rådgiver gerne om import/eksport af varer - kontakt et af vores erhvervscentre.
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 

  

 

Kontakt afdeling