Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Generel beskrivelse af aktier
En aktie er et ejerbevis til en andel af et aktieselskab. Når du investerer i aktier, bliver du derfor medejer af selskabet og får således andel i det pågældende selskabs indtjening. Investorernes forventninger til selskabets indtjeningsevne kan således have stor betydning for udviklingen i kursen på aktien. Den in­vestor, der forventer øget indtjening, vil betale en højere pris for aktien end den, der forventer en lavere indtjening.
 
Indtjeningsmuligheder
På den måde afspejler kursværdien på en aktiemarkedets forventning til selskabets frem­tidige indtjeningsevne. Netop dette tætte forhold mellem selskabets indtjeningsmuligheder og dine mulig­heder for kursstigning er karakteristisk for investering i aktier og vigtig at huske, når du skal for­søge at forstå de risikofaktorer, der generelt knytter sig til investering i aktier.
 
Kraftige udsving
Det forhold, at afkastet af aktien primært afhænger af, hvor dygtigt markedet vurderer selskabet er til at tjene penge, bevirker, at kursen på aktier generelt svinger meget. Aktieinvesteringer egner sig derfor bedst til langsigtede investeringer. Dette skyldes, at kursen på aktier som sagt kan svinge kraftigt, men at man på lang sigt må forvente, at virksomhederne giver en bedre forrentning end de mere sikre investeringer i f.eks. obligationer, idet en investor skal kompenseres for den ekstra risiko han påtager sig.
 
Udbytte
Man kan også tjene penge ved at få udbetalt udbytte fra aktien. Et udbytte er en andel af selskabets resultat. Det bliver typisk udloddet til aktieejerne en gang om året og udbyttets størrelse bliver bestemt på selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen kan dog også bestemme, at der ikke skal udbetales udbytte. Der er således ingen garanti for at få et løbende kontant udbytte fra aktie­inve­steringer.
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 
Klik
 Find medarbejder
 
 

Kontakt afdeling