Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
 
sundhedsforsikring
 
Lange ventelister har mange omkostninger, både for medarbejderen og virksomheden. Men en hurtig behandling kan betyde færre dage med bekymring og fravær.
 
Et stærkt supplement
En sundhedsforsikring dækker udgifter til behandling af sygdomme, som kan kureres eller bedres varigt. Behandlingsforsikringen er ikke en konkurrent til det offentlige, men et supplement, der træder til, når der er behov for ekstra hjælp.
 
Vi kan hjælpe med privathospitalet eller eventuelle ekstraordinære udgifter - og hjælpen kommer, når der er brug for den. Det er den syges fordel - men bestemt også virksomhedens.
 
Basis og tilvalg
Forsikringen er opdelt i en basisdækning og en række tilvalg. På den måde kan forsikringen tilpasses præcist til den enkelte virksomheds behov.
 
Basis
Behandlingsforsikring
 • Undersøgelse og behandling
 • Ambulant efterbehandling
 • Efterbehandling hos en autoriseret fysioterapeut eller kiropraktor
 • Psykologbehandling før eller efter en dækningsberettiget operation
 • Transport til og fra behandlingsstedet
 
Tilvalg
Psykologdækning     
 • Akut krisehjælp hos en autoriseret psykolog
 • Behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog og/eller psykiater
Misbrugsbehandling
 • Behandling af alkohol- og medicinmisbrug
 • Højst to behandlingsforløb
Supplerende ydelser
 • Medicin
 • Rekreation
 • Hjemmehjælp
 • Akupunktur
 • Zoneterapi
 • Ledsager
Fysioterapi og kiropraktik
 • Årlig røntgenundersøgelse hos kiropraktor
 • Op til 12 behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor
 
 
Helbredsoplysninger fra medarbejdere
Der kræves ingen individuelle helbredsoplysninger, hvis forsikringen tegnes som en obligatorisk ordning og minimum fem medarbejdere tilmeldes ordningen. Virksomheden skal blot bekræfte, at medarbejderen er arbejdsdygtig, ikke sygemeldt eller ansat i skåne-/fleksjob på tidspunktet for indmeldelse i ordningen.
 
Hvis arbejdsgiveren ikke kan afgive arbejdsgivererklæring for en medarbejder, skal medarbejderen afgive individuelle helbredsoplysninger. Muligheden for dækning af den pågældende medarbejder vil herefter blive vurderet.
 
Karensperiode
Medarbejderen er dækket fra første dag for både sygdom og ulykke, hvis lidelsen er opstået efter forsikringen er trådt i kraft. Når en medarbejder har været omfattet af forsikringen i 6 måneder, dækkes også sygdomme, der er opstået, før han eller hun blev omfattet af forsikringen.
 
Stor gevinst for en lille indsats
Virksomheden betaler den årlige forsikringspræmie. Beløbet kan trækkes fra som driftsudgift. For den enkelte medarbejder er eventuelle udbetalinger skattefrie. Medarbejderne skal dog beskattes af den betalte præmie.
 
Medarbejderes ægtefæller/samlevere og børn kan komme ind under prdningen for en meget rimelig pris.
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 

 

Kontakt afdeling