Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Tankerne bag aktien i Sparekassen Faaborg
Sparekassen Faaborg blev omdannet til et aktieselskab i 1990 og har i dag over 10.000 aktionærer. Aktionærerne er for en stor dels vedkommende også kunder i Sparekassen Faaborg. Som aktionær i Sparekassen Faaborg opnår man en række fordele som kunde - blandt andet højere rente på indlån og lavere rente på udlån.
 
En folkeaktie
Der gælder for aktionærerne en stemmeretsbegrænsning på 400 stemmer og en ejerbegrænsning på 15%. Disse værnsregler har rod dels i Sparekassen Faaborgs historie som en selvejende sparekasse, der virker i lokalområdet, dels den lovgivning, der gør det muligt for sparekasser at blive omdannet til aktieselskab. Reglerne er samtidig med til at sikre, at Sparekassen Faaborg-aktien er en folkeaktie.
 
Fonden for Sparekassen Faaborg
Den fond, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Faaborgs aktieselskabsomdannelse i 1990, er en meget stor aktionær. Fjernede man stemmeretsbegrænsningen (hvilket er tilladt 5 år efter en sparekasses aktieselskabsomdannelse) ville fonden kunne få afgørende indflydelse på de beslutninger, der skal træffes af generalforsamlingen, hvilket ikke er tilfældet i dag. En ophævelse af stemmeretsbegrænsningen ville desuden kunne medføre, at Sparekassen Faaborgs aktier gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket ikke kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse.
 
Lokalforankring
Sparekassen Faaborg og interessenterne (kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfund) lever i et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor skal det til stadighed sikres, at kunders, aktionærers og medarbejderes roller og interesser respekteres i overensstemmelse med Sparekassen Faaborgs vedtagne politikker, gældende lovgivning, god skik, regler mv.
Relationerne til Sparekassen Faaborgs interessenter er central for en lokalt forankret virksomhed, og der er derfor fra både bestyrelsens og direktionens side stor opmærksomhed på at sikre og udbygge et godt samspil - alt med henblik på at styrke Sparekassen Faaborgs position.
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 

  

 

Kontakt afdeling