Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Ekstraordinær generalforsamling, september 2013

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Faaborg A/S tirsdag den 10. september, kl. 10.00 med vedtægtsændring, valg af bestyrelse og valg af revisor på dagsordenen.

Nedenfor kan du læse mere om den ekstraordinære generalforsamling. 

Dagsorden/indkaldelse

Fuldmagtsblanket  
  
 
Afstemningsresultater 
Generalforsamlingen besluttede følgende:
 
Vedtægtsændring
Forslaget om ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget, så de tilpasses, at Sparekassen Faaborg A/S bliver et 100 % ejet datterselskab af Sparekassen Sjælland, herunder udgår bestemmelserne omkring ejerloft og stemmeretsbegrænsning, repræsentantskab og aktionærkredse, ligesom bestemmelser omkring valg af bestyrelse m.v. tilrettes.

Valg af bestyrelse
Der blev udpeget 5 nye medlemmer, og 4 medlemmer udtrådte af bestyrelsen. De 5 nye medlemmer er:

 • Økonomichef Jakob Nørrekjær Andersson, Holbæk.
  Øvrige nuværende ledelseshverv: Næstformand i Sparekassen Sjællands bestyrelse, bestyrelsesmedlem i HM Gruppen A/S og direktør i Safire Holding ApS med tilhørende datterselskaber.
   
 • Sparekassedirektør Lars Jensen, Tølløse.
  Øvrige nuværende ledelseshverv: Direktør i Sparekassen Sjælland.
   
 • Direktør, arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard, Holbæk.
  Øvrige nuværende ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Sparekassen Sjælland, bestyrelsesmedlemi Holbæk Erhvervsforum samt direktør og bestyrelsesmedlem i Tokasi Holding ApS med tilhørende datterselskaber.
   
 • Adm. direktør, cand.oecon. Allan Nørholm, Hinnerup.
  Øvrige nuværende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Sparekassen Sjælland og Lind Capital A/S samt adm. direktør for Coop Bank A/S.
   
 • Ordførende direktør Lars Petersson, Holbæk.
  Øvrige nuværende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BI Holding A/S, DLR Kredit A/S og ForsikringsSamarbejde A/S (FSS) samt ordførende direktør i Sparekassen Sjælland.

De 4 udtrådte medlemmer er fhv. regionsdirektør Bent Lundgaard, direktør Jani Lykke Methmann, direktør Henrik Gorm Nielsen samt statsaut. revisor Søren Rudolph.

Den samlede bestyrelse i Sparekassen Faaborg A/S udgøres herefter af 10 medlemmer, inkl. 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, nærmere betegnet:

Ordførende direktør Lars Petersson (formand for bestyrelsen)
Direktør Allan Hansen (næstformand for bestyrelsen)
Økonomichef Jakob Nørrekjær Andersson
Sparekassedirektør Lars Jensen
Direktør, arkitekt M.A.A. Thomas Kullegaard
Adm. direktør, cand. oecon. Allan Nørholm
Advokat Otto Spliid
Projektmedarbejder Michael Agergaard (medarbejdervalgt)
Kreditkonsulent Birgit V. Bavngaard (medarbejdervalgt)
Administrativ medarbejder Helle Bonde Povlsen (medarbejdervalgt).

Valg af revisor
Som nye revisorer valgtes RIR Revision i Holbæk samt Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab, København C i stedet for PwC, der udtrådte som revisor. 
 
Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende den ekstraordinære generalforsamling, er du velkommen til at kontakte direktionssekretariatet på tlf. 6361 1803 eller 6361 1804.

»  Find afdeling
»  Skriv besked
»  Stil spørgsmål

 

Kontakt afdeling