Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Generalforsamling 2011

Generalforsamlingen i Sparekassen Faaborg A/S i 2011 fandt sted mandag den 21. marts.
 
Nedenfor kan du læse mere om den ordinære generalforsamling.
 
Dagsorden/indkaldelse
  Dagsorden for ordinær generalforsamling
 
Bilag til dagsordenen
   Punkt 2 og 3: Sparekassen Faaborg Årsrapport 2010
  Punkt 6 a): Forslag til vedtægtsændring - nyt binavn
  Punkt 6 b): Forslag til lønpolitik
 
Fuldmagtsblanket
pdf_ikon
  Fuldmagts/brevstemme-blanket
 
Afstemningsresultater
 
Samtlige beslutninger på Sparekassens ordinære generalforsamling den 21. marts 2011 blev vedtaget enstemmigt:
 
Ad 1-3
Årsrapporten blev godkendt.
 
Ad 4
Følgende blev gen-/nyvalgt til repræsentantskabet:
Jørn Bach-Hansen, Faaborg
Frank Dibbern, Faaborg
Claus Eskildsen, Faaborg
Helge Rosendahl Hansen, Faaborg
Hugo Skov Jakobsen, Haastrup
Niels Erik Jørgensen, Korinth
Steffen B. Jørgensen, Faaborg.
 
Ad 5
Som revisorer genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og BDO A/S.
 
Ad 6
-  Vedtægtsændring omfattende tilføjelse af binavnet Bank Fyn A/S blev godkendt.
-  Lønpolitik uden brug af incitamentsprogrammer og variable løndele blev godkendt.
-  Det blev besluttet ikke på nuværende tidspunkt at tilkendegive en holdning til Finansiel
   Stabilitets afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter (Bankpakke III).
 
Spørgsmål vedr. generalforsamling
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte aktionærsekretariatet på tlf. 6361 1802 eller 6361 1804. 
 

Kontakt afdeling