Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Sparekassen Faaborgs bestyrelse
I henhold til anbefalingerne om god selskabsledelse (corporate governance) tilstræbes det, at bestyrelsen har faglig kompetence, en god aldersfordeling og bredde (mangfoldighed) i øvrigt samt bred erhvervsmæssig baggrund. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed.

Under hensyntagen hertil samt med udgangspunkt i bankens forretningsmodel og nuværende situation har banken opstillet en kompetenceprofil for bestyrelsen, hvor der er behov for kompetencer inden for:

  • Ejendomme 
  • Jura 
  • Revision/regnskab 
  • Finansiel virksomhed 
  • Generel ledelse 
  • Bestyrelsesarbejde 
  • Strategi og forandringsledelse 
  • Risikostyring 
  • Salg og markedsføring 
  • Human Ressource 

Bestyrelsen lever samlet op til kompetencekravene.

Formand

Lars Petersson
Holbæk
Ordførende direktør
Født: 1967

Lars Petersson er udover at være bestyrelsesformand i Sparekassen Faaborg også bestyrelsesmedlem i BankInvest Holding A/S, DLR Kredit A/S og ForSikringsSamarbejdet A/S.  
 
Lars Petersson har været i Sparekassen Sjællands direktion siden 2009 og ordførende direktør i Sparekassen Sjælland siden 2010 med følgende primære ansvarsområder: Filialdrift, kommunikation, fonds, udland, risikostyring og compliance.
 
Lars Petersson har været ansat i Sparekassen Sjælland siden 1986 og har en traditionel sparekasseuddannelse suppleret i 2008 med en Master i Ledelse.
                                     

 
Næstformand

Allan Hansen
Odense
Adm. direktør
Født: 1970

Udover at være næstformand i Sparekassen Faaborgs bestyrelse er Allan Hansen bestyrelsesformand i Faaborg Finans A/S (datterselskab af Sparekassen Faaborg A/S) samt i Sparekassen Faaborgs Studielegat. Allan Hansen er desuden bestyrelsesmedlem i Regional Invest Fyn samt tre datterselskaber, bestyrelsesmedlem i Ventherm Holding ApS samt i Maleudstyrs- og anlægsleverandørernes brancheforening F.M.B.A.

Allan Hansen er desuden direktør i Prytz Hansen Holding ApS og Prytz Hansen Invest ApS samt administrerende direktør i Ventherm A/S.

Allan Hansen har en HD i regnskabsvæsen suppleret med et Executive Board Programme fra Insead og har tidligere været ansat i P.J. Schmidt KontorCenter A/S, MESH-Technologies A/S og SAPA Holding A/S (og tilhørende selskaber).
   

 
Øvrige medlemmer

Lars Jensen
Tølløse
Sparekassedirektør
Født: 1964

Lars Jensen har været i Sparekassen Sjællands direktion siden 2010 med kredit-, erhvervs- og HR-området som primære ansvarsområder.

Lars Jensen er bankuddannet med specialistkurser indenfor kredit og erhverv samt supplerende kurser inden for finansiering og jura. Lars Jensen har tidligere været ansat i Norske Storebrand koncernen, Varde Bank og SDS.
 


Thomas Kullegaard
Holbæk
Arkitekt M.A.A
Født: 1953

Thomas Kullegaard har været medlem af Sparekassen Sjællands bestyrelse siden 2011 og formand for bestyrelsen siden 2012.
 
Thomas Kullegaard er uddannet arkitekt og stifter af firmaet Kullegaard Arkitekter, et af de største sjællandske arkitektfirmaer. Han har ledelseshverv som bestyrelsesmedlem i Holbæk Erhvervsforum samt som direktør og bestyrelsesmedlem i Tokasi Holding ApS med tilhørende datterselskaber. Endelig er Thomas Kullegaard medlem af Realkredit Danmarks lokalråd og bestyrelsen i Holbæk Regionens Erhvervsråd.
 


Allan Nørholm
Hinnerup
Adm. direktør, cand.oecon
Født: 1965

Udover bestyrelsesposten hos Sparekassen Faaborg har Allan Nørholm været medlem af bestyrelsen i Sparekassen Sjælland siden 2012. Allan Nørholm er endvidere bestyrelsesmedlem i Lind Capital A/S og adm. direktør for Coop Bank A/S.

Allan Nørholm har i perioden 2008 - 2011 været medlem af direktionen i Sydbank, hvor de primære ansvarsområder var kapitalforvaltning, markets, formue- og finansierings- rådgivning samt handelsadministration.

Allan Nørholm afsluttede sin økonomiske kandidatgrad ved Århus Universitet i 1989 og har i perioden indtil 2008 arbejdet med investering, kapitalforvaltning og forretningsudvikling i Sydbank.

Allan Nørholm har i en periode være tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern underviser på HD-R, 2. del, i fagene risikostyring og virksomhedsanalyse.
 


Otto Spliid
Odense  
Partner og advokat (L)
Født: 1961

Udover bestyrelsesposten i Sparekassen Faaborg er Otto Spliid bestyrelsesformand eller medlem i en række selskaber inden for forskellige erhvervsmæssige brancher, primært selskaber på Fyn, herunder bestyrelsesmedlem i Faaborg Finans A/S (datterselskab af Sparekassen Faaborg A/S).

Otto Spliid er partner og advokat (L) hos Focus-Advokater P/S samt direktør i From Holding ApS og SLK Advokatanpartsselskab. Otto Spliid har i perioden 1991-2001 været ansat i Advokatfirmaet Lars Christensen.
 
Otto Spliid er uddannet cand. jur., advokat (L) med særlige kompetencer indenfor turn around/rekonstruktion, merger and acquisitions og selskabsret.  Han har desuden taget et Executive Board Programme fra Insead.
 

 
Medarbejdervalgte medlemmer

Michael Agergaard
Odense
Projektmedarbejder
Født: 1971

Michael Agergaard er udover at være medlem af Sparekassen Faaborgs bestyrelse også bestyrelsesmedlem i 4 datterselskaber af Fonden for Sparekassen Faaborg i likvidation samt bestyrelsesmedlem i Seamaid A/S.

Michael Agergaard er bankuddannet og har siden 1991 arbejdet som henholdsvis elev, assistent, fuldmægtig og nu projektmedarbejder i Sparekassen Faaborg. 
 


Helle Bonde Povlsen
Faaborg  
Økonomimedarbejder
Født: 1964

Helle Bonde Povlsen er udover at være bestyrelsesmedlem i Sparekassen Faaborg også bestyrelsesmedlem i Sparekassen Faaborgs Studielegat.

Helle Bonde Povlsen er uddannet revisorassistent og har tidligere været ansat hos Jysk Revisorinteressentskab og revisionsfirmaet Edvin Munk A/S.
 


Lene Størup
Odense  
Fuldmægtig  
Født: 1970 

Lene Størup er bankuddannet og har været ansat i Sparekassen Faaborg siden 2001.


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt afdeling