Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Investor Relations
Sparekassen Faaborgs ejerforhold
Sparekassen Faaborg A/S har en aktiekapital på 112 mio. kr. Heraf ejer Fonden for Sparekassen Faaborg, der blev etableret i 1990 i forbindelse med Sparekassens aktieselskabsomdannelse, ca. 45%. Den resterende del ejes af godt 10.500 aktionærer, der for størstedelens vedkommende tillige er kunder i Sparekassen. Hvad angår stemmeret og ejer­begræns­ning henvises til afsnittet om Corporate Governance.
 
Investor relation (IR)-politik
Sparekassen Faaborgs IR-politik har til formål at sikre aktiemarkedet hurtig, lige og nem adgang til relevant information om Sparekassen og dens virke, herunder finansielle og opera­tionelle forhold samt forventninger til fremtiden, således Sparekassen Faaborg-aktien kan prisfastsættes på et oplyst grundlag.
 
Sparekassen Faaborg offentliggør årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter samt øvrige selskabsmeddelelser på dansk og engelsk.
 
Sparekassen Faaborg anvender i vid udstrækning internettet til formidling af investorrelevante oplys­nin­ger. Sparekassens hjemmeside indeholder blandt andet aktuelle og historiske IR informationer, herunder regnskabsmeddelelser og øvrige selskabsmeddelelser.
 
Ud over den årlige generalforsamling afholdes hvert år tre aktionærmøder i henholdsvis Faaborg, Assens og Odense.
 
Indkaldelse til møderne annonceres jf. bestemmelserne i Sparekassen Faaborgs ved­tægter og tilsendes derudover alle Sparekassen Faaborgs navnenoterede aktionærer.
 
Det er Sparekassen Faaborgs direktion, der, efter aftale med bestyrelsen, forestår den løbende information af aktiemarkedet. Den daglige håndtering af IR-politikken varetages af Direktionssekretariatet, hvor yderligere information kan indhentes. Alle henvendelser om Sparekassens forhold søges besvaret hurtigst muligt.
 
Henvendelser kan rettes til:
 
Sparekassen Faaborg
Direktionssekretariatet
Markedspladsen 15
5600 Faaborg
 
Kontakt os
Kontakt din rådgiver i Sparekassen Faaborg:
 

 

Kontakt afdeling