Sparekassen Faaborg Til forsidenKontakt osSitemap
Halvårsrapport for 1. halvår 2013
Sparekassen Faaborg koncernens resultat for 1. halvår 2013 i overskrifter:
  • Koncernen har i 1. halvår 2013 realiseret et resultat på 33,9 mio. kr., før kursreguleringer, nedskrivninger og skat. Nettoresultatet blev negativt med 18,7 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende.
  • Nedskrivninger på udlån er faldet til 49,3 mio. kr. i første halvår sammenlignet med 341,8 mio. kr. i første halvår af 2012. 
  • Solvensoverdækningen er øget til 3,3 procentpoint mod 2,0 procentpoint i første halvår 2012.
  • Med aktionærernes accept af Sparekassen Sjællands købstilbud er Sparekassens kapitalgrundlag styrket, og der kan arbejdes videre med strategien om at blive fynboernes foretrukne lokale pengeinstitut.
  • Sparekassen fastholder fokus på at styrke indtjeningen 

Et godt fundament for Sparekassen Faaborgs videre arbejde
Efter et stærkt udfordrende 2012 har 1. halvår af 2013 budt på en mere stabil drift for Sparekassen Faaborg. Nedskrivningsniveauet er håndterbart, og kapitalgrundlaget er blevet styrket, hvorfor Sparekassen nu kan fokusere yderligere på at få styrket koncernens indtjening.

Et håndterbart nedskrivningsniveau
Som tidligere meldt ud gennemførte Finanstilsynet i foråret 2013 en funktionsunder-undersøgelse i Sparekassen med fokus på lån og kreditter. Af halvårets nedskrivninger på 49,3 mio. kr. kan 14,1 mio. kr. henføres til funktionsundersøgelsen. Disse nedskrivninger er indregnet i kvartalsrapporten for i 1. kvartal 2013.  
- Tilsynsbesøget sidste år medførte en trecifret millionnedskrivning.  Med de talstørrelser, vi har set i 1. halvår 2013, tyder alt på, at fundamentet for den fremadrettede drift nu har stabiliseret sig, udtaler administrerende direktør Claus Sejling.

En ny konstellation med Sparekassen Sjælland og et styrket kapitalgrundlag

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 15/2013 har Sparekassen Faaborgs aktionærer med tilsammen mere end 90 % af aktiekapitalen/stemmerettighederne besluttet at følge bestyrelsens anbefaling om at tage imod købstilbuddet fra Sparekassen Sjælland på kurs 175 per aktie á 100 kr. Med den nye konstellation er Sparekassen Faaborgs kapitalgrundlag styrket, og Sparekassen er kommet endnu et skridt videre i den fastlagte plan.

Fortsat fokus på at øge indtjeningen 
Med det nu håndterbare nedskrivningsniveau og styrkelsen af kapitalgrundlaget kan Sparekassen  fokusere yderligere på at få styrket koncernens indtjening. Udover blandt andet mere effektive arbejdsgange via en bedre IT-understøttelse, er kompetence- udvikling hos medarbejderne til at håndtere de stadig mere krævende rådgivnings- opgaver afgørende i dette arbejde ifølge Claus Sejling.

Samlet er der med de positive tendenser inden for nedskrivningsniveauet og den nye stærke ejermodel med Sparekassen Sjælland et godt fundament for Sparekassens Faaborgs videre arbejde med at udleve visionen om at blive fynboernes foretrukne lokalbank.

Mere information 
Du kan her læse selskabsmeddelelsen og hele pressemeddelelsen.
 
Kontakt os
Har du spørgsmål til os i forbindelse med ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte din lokale afdeling. 


  
 

Kontakt afdeling